Peuterarrangement

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen en dezelfde kwaliteit in kinderopvang en onderwijs. Met de peutergroep richten wij ons op kinderen van 2 tot 4 jaar om het zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Ons peuterarrangement is geschikt voor kinderen met een Voor- en Vroegschoolse educatie- indicatie, zogenoemd VVE-indicatie. Maar ook zonder VVE indicatie heeft uw kind baat bij dit peuter arrangement.
Voor een goede start op de basisschool hebben sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig, daarom is het van groot belang om vroegtijdig te signaleren dat jonge kinderen een risico op een (taal) achterstand hebben.
De doelstelling van VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.
Wij ondersteunen en stimuleren peuters in het proces van hun ontwikkeling en gaan spelenderwijs in op eventuele achterstanden.

Kindercentrum VillaDriel

Openingstijden Locatie Hoorzik

Maandag

8:00-12:00

Dinsdag

8:00-12:00

Woensdag

8:00-12:00

Donderdag

8:00-12:00      

Vrijdag

8:00-12:00

Openingstijden Locatie Talent Factory

Maandag

8:30-12:00 of tot 14:30

Dinsdag

8:30-12:00 of tot 14:30

Woensdag

8:30-12:30

Donderdag

8:30-12:00 of tot 14:30

Vrijdag

8:30-12:30

Visie van VillaDriel op Voor- en vroegschoolse educatie

Wij geloven dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen en mogelijkheden. Daarvoor werken wij intensief samen met ouders en netwerkpartners. Voor kinderen met een taalachterstand is een versterkt taalaanbod van groot belang. Wij volgen hierin geen vaste methodiek, dit omdat wij bij onze visie er vanuit gaan dat ieder kind uniek is en ieder kind andere behoeftes heeft en op een andere manier leert. De leidsters dienen een methode toe te passen die het beste resultaat heeft in de betreffende situatie. Kennis en ervaring van de leidsters is hierbij van wezenlijk belang.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zo vroeg mogelijk een verrijkt ontwikkel­programma krijgen aangeboden, om zo eventuele ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.
Om deze redenen biedt Kindercentrum VillaDriel een peuterarrangement aan voor ieder kind in de leeftijd van twee tot vier jaar.