Vacature pedagogisch medewerker met HBO niveau

Pedagogische medewerker met HBO niveau


Bij kindercentrum VillaDriel worden kinderen (0-13 jaar) in de dagopvang of op de BSO voor en naschools opgevangen door gekwalificeerde medewerkers. De pedagogische medewerkers zullen zich met volle overgave over de kinderen ontfermen en zorgen dat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De locatie is geopend van 6:30uur tot 18.00uur, ook tijdens vakanties. In de opvang worden kinderen gestimuleerd om met alle voorkomende activiteiten mee te doen. Naast Veiligheid en kwaliteit staan ook service en het creëren van een vertrouwde huiselijke omgeving centraal in het beleid binnen de BSO-organisatie. Elke kind is uniek!

Taken:

  • Kinderen begeleiden;
  • Kinderen verzorgen;
  • Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden;
  • Ruimten en materiaal beschikbaar en netjes houden;
  • Deskundigheid bevorderen;
  • Ophalen en wegbrengen naar school;
  • Verzorgen van Voor en Vroegschoolse Educatie;


Verantwoordelijkheden:

• Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht;
• Het scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en het stimuleren van kinderen door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, waardoor kinderen zich verder ontwikkelen;
• Het begeleiden en stimuleren van kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden en eigen interesses;
• Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en het hierover rapporteren.
• Het bij kennismaking informeren van ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep;
• Zorgdragen voor een goed contact met ouders/ verzorgers en het informeren naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen;
• Het onderhouden van contact met scholen van de schoolgaande kinderen;
• Met collega’s afstemmen over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en zorg dragen voor een goede samenwerking en een goede overdracht;
• Deelnemen aan werkoverleg;
• Het verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en mede zorgdragen voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris;
• Het begeleiden en instrueren van, indien op de groep aanwezig, groepsleidsters in opleiding, groepshulpen en stagiaires en hierover rapporteren aan het hoofd.


Competenties en vaardigheden
• Sociaal vaardig;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Verantwoordelijk;
• Initiatiefrijk;
• Flexibel;
• Zelfstandig;
• Enthousiast en creatief.

Functie-eisen
• Minimaal SPW 3 of vergelijkbaar;
• Pedagogische kennis;
• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
• Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
• Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind;
• In bezit zijn van VOG ( verklaring ontrent het gedrag);
• Rijbewijs;
• Basis computerkennis.

Salaris
Het salaris is conform de CAO, schaal 6, bepaald door ervaring en kwaliteiten

Sollicitaties kunt u sturen naar ingeborg.bartels@villadriel.nl