Meest gestelde vragen

Wat doen jullie anders dan andere BSO's ?
BSO VillaDriel onderscheidt zich door zijn flexibiliteit, wat zich vertaalt in brede openingstijden, eigen transportmogelijkheden, huiswerkbegeleiding en leerzame uitjes.

Hoe groot is een groep en hoeveel pedagogisch medewerkers zijn er per BSO groep?
Voor elke 10 kinderen wordt minimaal 1 pedagogisch medewerkster toegewezen. Verder hanteren wij het vier ogen principe, dwz dat er altijd een 2e persoon aanwezig is in de vorm van een extra pedagogisch medewerker, stagiair of een vrijwilliger.

Hoe groot is een groep en hoeveel pedagogisch medewerkers zijn er per KDV groep?
Bij de bepaling van het aantal benodigde leidsters op een KDV groep hanteren we de wettelijk voorgeschreven beroepskracht - kind ratio. Voor 2019 is deze norm voor baby's van 0 jaar gesteld op 1 leidster per 3 baby's. Bestaat de groep ook uit kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 dan gaat de ratio omhoog. Verder hanteren wij het vier ogen principe, dwz dat er altijd een 2e persoon aanwezig is in de vorm van een extra pedagogisch medewerker, stagiair of een vrijwilliger.

Moet ik extra betalen als de kinderen een uitje hebben?
Nee, de speciale uitstapjes die we meestal in vakanties organiseren worden door VillaDriel betaalt en worden niet extra in rekening gebracht.

Hoe is de communicatie met de ouders ?
Communicatie gebeurt op vele verschillende manier zoals bij :
- de intake en kennismakingsgesprek
- het brengen en halen
- gesprekken naar aanleiding van onze observaties
- nieuwsbrieven, website, algemene memo's, infoborden bij de ingang
- bijeenkomsten zoals opendag of nieuwjaarsreceptie
- gebruik van de ouderApp voor o.a. beheer gegevens, digitaal contract, facturen, jaaroverzichten, doorgeven van wijzigingen, digitaal schriftje.

 


Richten jullie je op een bepaalde doelgroep van kinderen ?
Nee, alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn ongeacht nationaliteit en geloof welkom en worden daarbij gerespecteerd. Voor ons is elk kind uniek en bij het samenstellen van het dagprogramma wordt ingespeeld op de verschillende achtergronden, behoeftes en interesses. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen door ze te stimuleren.
De kinderen worden volgens de normen en waarden van de Nederlandse maatschappij begeleid en uiteraard is voor iedereen de voertaal Nederlands.

Kunnen jullie onze kinderen ook ophalen en/of wegbrengen ?
Het wegbrengen en ophalen op scholen in Kerkdriel en Velddriel zit standaard in ons pakket. Voor Hedel en Rossum is dit alleen mogelijk indien het de planning past. Daarnaast kunnen kinderen, voor zover dit inpasbaar is, weggebracht worden naar bijv. gymles, zwemmen of sportclub. Hiervoor beschikken we over eigen transport mogelijkheden.

Hoe gaan jullie om met vakanties?
Wij hebben hiervoor een zeer flexibele oplossing gevonden. Stel dat uw kind tijdens de schoolweken 11 uur / week komt. Tijdens vakantieweken wordt de gehele dag opvang geboden (van 7 tot 18 uur) en uw kind heeft recht op opvang op de met u afgesproken dagen. De extra opvanguren worden dan uiteraard in rekening gebracht. Wilt u geen gebruik maken van de vakantieopvang dan bent u daartoe niet verplicht, en betaalt u ook geen extra uren. Houdt u er wel rekening mee dat het basis contract gewoon doorloopt. Binnen een week kunnen de ouders de opvanguren ook verschuiven. In het voorbeeld dat uw kind 11 uur/week komt, kunt u de contracturen op één dag inzetten, in dat geval hoeft u niets extra te betalen. Ook is het mogelijk om extra dagen opvang te nemen, voor zover er voldoende plaatsen zijn. In verband met het opstellen van de rooster dient u uw wensen m.b.t. vakantieopvang tenminste 2 maanden van te voren op te geven.

Hoe gaan jullie om met ziekte?
Het is niet altijd makkelijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en extra aandacht nodig die op een Kindercentrum niet echt geboden kan worden. Wanneer uw kind ziek wordt op het kindercentrum, bij meer dan 38,5° koorts dan wordt contact opgenomen met een van de ouders/verzorgers. In overleg met u kan een actie ondernomen worden. Bij koorts boven 39°graad en erg ziek zijn moet het kind opgehaald worden. Indien een kind directe medische zorg nodig heeft, zal de eerste zorg daarnaar uit gaan. Wij nemen contact met het kindercentrum aangesloten huisarts op om de nodig zorg te kunnen verlenen. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u als ouder. Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kindercentrum te bellen. Wij willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Indien uw kind vanwege ziekte niet naar het kindercentrum gaat, betekent dit niet dat er geen betaling verschuldigd is. Alleen in geval van langdurige ziekte kunnen afspraken gemaakt worden over tijdelijke stopzetting van de betaling.

Betaal ik per uur of per dagdeel?
Voor de BSO opvang worden pedagogische medewerksters voor hele dagdelen ingeroosterd. U betaalt daarom ook per dagdeel en niet per uur. In schoolweken is dit voor voorschoolse opvang van 7 tot begin school en voor de naschoolse opvang is dit van einde schooltijd tot 18 uur. Omdat in schoolweken de woensdagen en vrijdagen relatief lange dagen zijn bieden we nog wel de mogelijkheid van een korte middag, dat wil zeggen opvang van 12 tot 15 uur. In vakantieweken wordt gewerkt met dagdelen van 7 tot 12 (of 13 uur) en van 12 (of 13 uur) tot 18 uur.

Voor de KDV is een regelmatig dagpatroon gewenst, daarom wordt hier per dagdeel gewerkt, van 7 tot 12 (of 13 uur) en van 12 (of 13 uur) tot 18 uur.

Hoe lang is de opzegtermijn?
De opzegtermijn is 1 maand volgend op de maand van opzegging. Bij een opzegging op bijv. 15 mei loopt het contract door t/m 30 juni

 

Hoe gaan jullie om klachten?
Wanneer het gaat om uw kind bent u erg kritisch. Dat vinden wij terecht. Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van de Kindercentrum Villadriel, dan bespreken wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is. Vanzelfsprekend kunt u ook bij de leiding terecht om uw klacht te bespreken. Wij helpen u graag. Kindercentrum VillaDriel is aangesloten bij Klachtenloket kinderopvang. Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van het ons kindercentrum.

Klachtenloket KinderopvangHoeveel uur bevat een dagdeel ?
U kunt hierbij kiezen tot een kort dag deel en bevat 5 uur, in de ochtend is dit van 7 tot 12 en 's-middags van 13 tot 18 uur. Kiest u voor een lang dagdeel dan is de ochtend van 7 tot 13 uur en de middag van 12 tot 18 uur. We werken op het KDV met dagdelen of met hele dagen. Op de BSO is dit ook van toepassing tijdens de schoolvakanties.

Is het mogelijk om te ruilen zonder een flexibel contract te hebben ?
Ja u kunt binnen dezelfde week, indien er voldoende plaats beschikbaar is, van opvangdag ruilen. Dit geldt niet voor ziekte en/of feestdagen. Ruilen van dagen over de weekgrens heen is niet toegestaan.

Mag ik mijn ongeboren kind al aanmelden en hoe doe ik dat?
Ja, vanaf het begin van de zwangerschap of het moment van adoptie kunt u uw kind aanmelden. Dit kunt u gratis doen via e-mail of door langs te komen op de opvanglocatie. U bent vanzelfsprekend van harte welkom om de locatie een keer te komen bekijken.

Hoe werkt de doorstroming van kinderdagverblijf naar BSO ?
Voor een plaatsing in de buitenschoolse opvang is geen aparte inschrijving vereist. Uw kind stroomt automatisch door naar de BSO. Mocht u dit niet willen, dan dient u volgens de normale opzegprocedure op te zeggen. De opzegtermijn hierbij is 1 maand.

Hoe werkt het voorrangsbeleid ?
De voorrangregels zijn:
1. Kinderen van onze medewerkers gaan voor; zonder medewerkers kunnen wij geen kinderen opvangen.
2. Bestaande klanten:
a. uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen
b. tweede en eventueel volgende kinderen uit 1 gezin
3. Voorrang voor aanmeldingen voor 2 of meer dagen per week op aanmeldingen voor slechts 1 dag per week of flexibel.
Verder geldt de volgorde van inschrijving.

Ik verricht onbetaald werk, kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag ?
Nee helaas niet.

Ik ben ontslagen, hoe lang kom ik nog in aanmerking voor kinderopvangtoeslag ?
De nieuwe wet van 2015 zegt 6 maanden, maar raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst .

Hoe vraag ik mijn kinderopvangtoeslag aan ?
Zie hiervoor de website van www.belastingdienst.nl. Indien u hier niet uit komt kunnen we daarbij assisteren.

Wanneer wordt er gefactureerd ?
Er dient vooraf betaald te worden. De factuur zal per e-mail verstuurd worden rond de 23e van de maand. Op de laatste werkdag van de maand zal het bedrag van uw rekening geïncasseerd worden.

Kan ik extra dagen afnemen ?
Ja, zeker indien er voldoende plaats is, hiervoor betaald u een zelfde prijs conform uw contract.

Jullie doen op de BSO veel aan uitjes tijdens de vakanties, moet ik hiervoor extra betalen ?
Nee, voor de extra kosten zoals toegangskaartjes en transport betaalt u niets extra's.

Kan ik ook een contract afsluiten met minder dan 52 weken opvang per jaar ?
Op het kinderdagverblijf krijgt u standaard 52 weken opvang, hiervoor geldt het lage standaardtarief. Alternatief is dat u opvang afneemt voor enkel de 40 schoolweken per jaar. Hiervoor geldt wel een aangepast tarief. Op de BSO kunt u opvang alleen in de schoolweken(40 weken) of hele jaar (52 weken) aanvragen.

Zijn jullie het gehele jaar open ?
Met uitzondering van een aantal feestdagen zijn we het gehele jaar open. Op onderstaande feestdagen zijn we gesloten:
- Nieuwjaarsdag
- Tweede Paasdag
- Koningsdag (27 april)
- Bevrijdingsdag (5 mei 1x per 5 jaar)
- Hemelvaartsdag
- Tweede pinksterdag
- 24 december vanaf 13:00 uur
- Kerstdagen (1e en 2e)
- 31 december vanaf 13:00 uur